1
تاریخچه و معرفی شرکت هواوی

هواوی یک شرکت یک‌سری ملیتی است که زمینه کار اصلی‌اش نتورک , امکانات ارتباطی و ارایه سرویس ها است . اگر چه که عموم ایرانیان هواوی را تحت عنوان شرکت چینی سازنده تلفن همراه گوشی می‌شناسند و گوشی تلفن همراه هواوی برای ایرانیان از سایر زمینه‌های فعالیت تیم هواوی برجسته تر است . بنابر مطالب منتشر شده در ویکی پدیا ( اکونومیست ) , هواوی الان وسیع ترین کمپانی ارایه

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments